Gerom Medical Jobs-Работни места за лекари в Германия, Австрия и Швейцария

   Gerom Medical Jobs е фирма, специализирана в набирането и пласиране на медицинския персонал в болници и клиники в Германия, Австрия и Швейцария. Дружеството медиира предимно работни места за лекари, които са граждани на държава-членка на ЕС и които са завършили Медицински Факултет в страна от ЕС.

  Ако търсите работно място като лекар в Германия, Австрия или Швейцария, свържете се с някой от нашите консултанти или попълнете един формуляр за контакт. Ние ще ви помогнем през целия процес на професионална интеграция и, най-важно е, че ние ще работим безплатно за вас.

Условия за участие

Лекарите, които искат да работят в Германия, Австрия или Швейцария, трябва да отговарят на няколко условия, както следва:

 

   За лекари резиденти:

 

1. Разрешително за практикуване на професия- лекар, издадено от държавата на произход.

2. Сертификат за съответствие за дипломата за медицинско образование.

3. Сертификат за познаване на немски език, ниво B2(в Австрия C1), издаден от признат институт.

 

   За лекарите специалисти:

 

1. Разрешително за практикуване на професия- лекар, издадено от държавата на произход.

2. Сертификат за съответствие за дипломата за медицинско образование.

3. Сертификат за съответствие за дипломата за лекар по специалността.

4. Сертификат за познаване на немски език, ниво B2, издаден от признат институт.

Безплатни курсове по немски език

Безплатен курс по немски език Free German language course

 

 

     For residents and specialists who wish to work in Germany we offer a free German course. The course and the accomodation in Germany are free for our candidates.

Необходими документи

 Вижте по-долу списъка с най-важните документи, за практикуване на медицина в Германия, Австрия или Швейцария.

 

1. CV (Lebenslauf) със снимка и подпис, оригинал.

2. Валидна лична карта (л.к. или паспорт), нотариално заверено копие.

3. Удостоверение за раждане и други актове, удостоверяващи промяна на името (брак, развод).

4. Диплома за медицинско образование (лекар), издадена в една от държавите-членки на ЕС.

5. Личен картон към диломата;

6. Диплома по специалността (ако има такава);

7. Сертификат за съответствие (оригинал) за дипломата за медицинско образование и за тези по специалността;
8. Cвидетелство за съдимост, оригинал, не по-старо от 3 месеца, по

отношение с датата на трудовия договор.

9. Сертификат за добра медицинска практика (goodstanding), в оригинал.

10. Медицински сертификат, удостоверяващ, че имате право на практикуване на професията, в оригинал (някои провинции изискват сертификата от един лекар от Германия), не по-стар от един месец (или три месеца в някои места).

11. Cертификат за немсцки език, ниво B2(в Австрия C1), издаден от признат институт.

От  2017 г. в всички немски провинции ще се полага езиков изпит при издаването на апробация. Изпитът се състои в оценяване на езиковите умения и в частност владеенето на медицинска терминология, както и оценяване на комуникативните способности на кандидатите.

12. Удостоверение, издадено от немската клиника, доказващо вашето наемане на работа от определена дата.

 

Всичките документи се превеждат и се заверяват нотариално.

   Точния списък със необходимите документи, ще го получите след като избиране на определено работно място, защото има разлика между провинциите (ланда).

Die neuesten Stellenangebote für Ärzte in Deutschland

Stellenangebot

Bundesland

Assistenzarztstellen

 

Assistenzarzt Anästhesie

Baden-Württemberg

Assistenzarzt Gastroenterologie

Baden-Württemberg

Assistenzarzt Gynäkologie

Nordrhein-Westfalen

Assistenzarzt Innere Medizin

Bayern, Nordrhein-Westfalen

Assistenzarzt Onkologie

Hessen

Assistenzarzt Psychiatrie

Niedersachsen

Assistenzarzt Kardiologie

Nordrhein-Westfalen

Assistenzarzt Orthopädie/Unfallchirurgie

Nordrhein-Westfalen

Assistenzarzt Neurologie

Sachsen

Assistenzarzt Gefäßchirurgie

Nordrhein-Westfalen

Facharztstellen

 

Facharzt Anästhesie

Baden-Württemberg

Facharzt Anästhesie

Nordrhein-Westfalen

Facharzt Gynäkologie

Nordrhein-Westfalen

Facharzt Neurologie

Schleswig-Holstein

Facharzt Augenheilkunde

Schleswig-Holstein

Facharzt Allgemeinmedizin

Niedersachsen

Facharzt Allgemeinmedizin

Bayern

Facharzt Innere-Medizin

Nordrhein-Westfalen

Facharzt Gastroenterologie

Baden-Württemberg

Facharzt Orthopädie

Hessen

Facharzt Kinder- und Jugendpsychiatrie

Baden-Württemberg

Facharzt Psychiatrie

Baden-Württemberg

Facharzt Radiologie

NRW

Facharzt Innere Medizin-Onkologie

Thüringen

Oberarztstellen

 

Oberarzt Psychiatrie und Psychotherapie

Nordrhein-Westfalen

Oberarzt Innere Medizin-Kardiologie

Nordrhein-Westfalen

Oberarzt Neurologie

Bayern

Oberarzt Pädiatrie

Nordrhein-Westfalen

Oberarzt Gynäkologie

Baden-Württemberg

Chefarztstellen

 

Chefarzt Innere-Medizin

Sachsen-Anhalt

Chefarzt Pädiatrie

Mecklenburg-Vorpommern

Chefarzt Kardiologie

Sachsen

Chefarzt Orthopädie/Unfallchirurgie

Hessen

Chefarzt Geriatrie

Niedersachsen

Die neuesten Stellenangebote für Ärzte in Österreich

Stellenangebot

Bundesland

Facharzt  Anästhesie

Großraum Graz

Facharzt  Innere Medizin

Großraum Wien

Facharzt  Allgemeinchirurgie

Burgenland

Facharzt Gynäkologie

Großraum Salzburg

Facharzt  Psychiatrie

Niederösterreich

Facharzt  Innere Medizin-Nepfrologie

Burgenland

Facharzt  Gastroenterologie

Großraum Graz

Facharzt  Anästhesie

Großraum Salzburg

Facharzt Gynäkologie

Großraum Wien

Facharzt Gynäkologie

Großraum Graz

Facharzt Psychiatrie

Großraum Graz

Assistenzarzt Neurologie

Großraum Graz

Assistenzarzt Allgemeinchirurgie

Großraum Graz

Assistenzarzt Allgemeinchirurgie

Großraum Wien

Assistenzarzt Innere-Medizin

Großraum Salzburg

Assistenzarzt Anästhesie

Großraum Graz

Assistenzarzt Psychiatrie

Großraum Wien

Assistenzarzt Allgemeinchirurgie

Steiermark

Die neuesten Stellenangebote für Ärzte in der Schweiz

Arbeitsstelle

Arbeitsort

Assistenzarzt Psychiatrie

Raum Zürich

Facharzt Dermatologie

Kanton Zürich

Fachärzte Ophthalmologie

Deutschschweiz, verschiedene Standorte

Facharzt Orthopädie/Traumatologie

Region Luzern

Facharzt Gynäkologie

Region Zürich

Facharzt Psychiatrie

Fribourg

Fachärzte Geriatrie

Bern und Region Bern

Fachärzte Pädiatrie

Kanton Zürich und Region Luzern

Facharzt Dermatologie

Region Zürich

Facharzt Dermatopathologie

Region Basel

Facharzt Allgemeinmedizin/Hausarzt

Kanton Aargau

Facharzt Plastische und Ästetische Chirurgie

Region Zug

Facharzt Ästhetische Medizin

Region Zürich

Facharzt Innere Medizin/Allgemeinmedizin

Ostschweiz

Facharzt Allgemeine Innere Medizin

Region Zürich

Leitender Arzt/Hausarzt

Region Zürich

Oberarzt Radiologie            

Kanton Bern

Oberarzt Inerre Medizin         

Region Basel

Oberarzt Innere Medizin/Allgemeinmedizin

Kanton Zürich

Oberarzt Gynäkologie    

Region Zürich

Oberarzt Geriatrie          

Region Basel

Oberarzt Anästhesie                   

Region Zürich

Oberarzt Pädiatrie    

Region Zürich

Oberarzt Kinderpsychiatrie  

Ostschweiz

Oberarzt Psychiatrie           

Region Basel

Oberarzt Neurologie            

Kanton Bern

Oberarzt Hämatologie         

Region Basel

Oberarzt Pathologie           

Region Basel

Oberarzt Onkologie            

Region Zürich

Oberarzt Notfallmedizin    

Kanton Aargau

Oberarzt Angiologie            

Region Bern

Oberarzt Rheumatologie

Region Zürich

Oberarzt Pneumologie           

Kanton Aargau