Što je Approbation-Liječnik u Njemačkoj

 

  APPROBATION

 

  Approbation za liječnike u Njemačkoj je dokument koji Vam dozvoljava da radite kao liječnik u Njemačkoj. Isti se dobiva, u svakom Land-u, od strane akreditirane institucije pod koju spada klinika u kojoj ćete raditi. Postoje Land-ovi u kojima, da bi dobili tu dozvolu, morate sa uspjehom savladati dodatni test njemačkog jezika medicinske struke.

 

  Mi ćemo se pobrinuti za sve formalnosti vezane uz polaganje dokumenata za traženje Approbation. 

 

  Kada dobijete dozvolu, platit ćete taxu koja je propisana zakonom (taxa se plaća u državnu blagajnu Land-a koji izdaje dozvolu) a koja iznosi od 150-650 Eura, odvisno o Land-u gdje se izdaje. 

  Nakon toga, ćete moći raditi, na bazi tog odobrenja, u svim Land-ovima Njemačke.

BERUFSERLABNIS

 

   Liječnici koji nisu građani EU, koji nisu zavrsili medicinski fakultet u jednoj od zemalja članica EU ili liječnici koji iz bilo kojeg drugog razloga, ne mogu dobiti potvrdu o sukladnosti obrazovanja ili diplomu liječnika specijaliste (prema direktivi 2005/36 EU), trebati će tzv. Berufserlaubnis.

   Na bazi toga dokumenta moći ćete prakticirati medicinu u Njemačkoj, do toga trenutka kada ćete ispunjavati uvjete za dobitak Approbation-a. Za razliku od Approbation-a, Berufserlaubnis važi samo 2 godine.

 

  Za dobivanje te dozvole ćete dobiti našu besplatnu pomoć.

 

  U sekciji potrebni dokumenti naći čete listu dokumenata koji će Vam trebati, sa pripomenom da, ovisno od Land-a, moguće su razlike. Mi ćemo Vas pravovremeno obavijestiti i dati Vam točne informacije pomoću kojih ćete uštedjeti na vremenu i financijama.