Documentele necesare medicilor în Germania, Austria și Elveția

  Prezentăm în acest capitol documentele necesare medicilor care vor să profeseze în Germania, Austria sau Elveția. Precizăm că lista este orientativă, în funcție de condițiile concrete pot apărea modificări.

  Medicii specialiști sau rezidenți care doresc  să profeseze în Germania au nevoie de un contract de muncă și de o autorizație de liberă practică denumită Approbation.

Cum obtin Approbation in Germania medicii care vor sa profeseze in aceasta tara.Lista documentelor necesare si alte informatii.Approbation Elvetia... Acte Approbation pentru medici în Germania

   

  Pe baza datelor din CV veți fi invitat la interviul cu angajatorul.

   Succesul acestui interviu va conduce la semnarea contractului de munca. În această fază aveti nevoie de câteva documente, după care vom iniția demersurile pentru obținerea autorizației de liberă practică unde vom avea nevoie de o altă serie de acte.

    Veţi avea nevoie de o serie de documente originale, traduceri legalizate şi uneori de copii legalizate ale acestora. Există landuri care nu acceptă decât traducerile făcute de birouri autorizate din Germania, şi ca urmare vă putem recomanda pe cel cu care lucrăm noi. Aveţi la dispoziţie o listă cu preţul estimativ al traducerilor pentru diverse variante de documente.

  

   În continuare vă prezentăm lista cu cele mai importante documente necesare pentru obținerea autorizației de liberă practică în Germania, Austria sau Elveţia:

 

1. CV (Lebenslauf) cu poză si semnatură, în original.

 

2. Act de identitate valabil (C.I. sau paşaport), copie legalizată.

 

3. Certificat de naştere şi alte acte care să ateste, dacă este cazul, schimbarea numelui (casătorie,divorţ).

 

4. Diplomă de medic obţinută într-una dintre ţările membre UE.

 

5. Foaia matricolă.

 

6. Diplomă de specialitate (dacă există).

 

7. Certificat de conformitate (în original) pentru diploma de medic şi pentru cele de specialitate. Informaţii despre obţinerea certificatelor de conformitate puteţi găsi pe site-ul Ministerului Sănătății www.ms.ro !

   Medicii care au început facultatea după 2007 nu vor mai avea nevoie de certificatul de conformitate pentru diploma de medic.

 

8. Cazier judiciar în original (nu mai vechi de trei luni, raportat la data de pe contractul de muncă).

 

9. Certificat de bună practică medicală (good standing) în original (se obţine de la Colegiul Medicilor şi poate fi cerut direct în engleză sau germană).

 

10. Certificat medical care să ateste că sunteţi apt de a practica meseria, în original (unele landuri le cer de la un medic din Germania), nu mai vechi de o luna (sau trei luni în unele locuri).

 

11. Certificat de limbă germană B2 emis de un institut recunoscut (în România există Goethe Institut). Pentru Austria aveți nevoie de certificat C1!

 

  În toate landurile germane se cere, pe lângă prezentarea unui certificat de limba germana B2, absolvirea cu succes a unui test special de limba germană pentru medici. Deoarece cerințele diferă încă de la un land la altul, vă rugăm să vă informați din timp în ce privește condițiile specifice fiecărui land.

 

OFERTĂ SPECIALĂ: Curs gratuit de limba germană. Oferta se adresează candidaților care au un nivel al limbii germane apropiat de B2. Cursul și cazarea în Germania sunt gratuite pentru candidații noștri. Pentru detalii despre curs va rugam sa completați formularul de contact!

 

12. Adeverinţă eliberată de clinica din Germania din care reiese că veţi fi angajat de la o anumită dată.

  

 

    Toate actele în limba română se traduc şi se legalizează.

  

   Foarte importante pentru început sunt certificatele de conformitate deoarece obţinerea lor necesită un timp mai mare.

   Lista exactă cu documentele necesare o veţi primi dupa ce v-aţi hotărât pentru un loc de muncă, deoarece există diferenţe de la un land la altul şi fiecare act poate presupune o cheltuială suplimentară.

 

     IMPORTANT:

 

   Firma noastră nu percepe nici-un fel de comision medicilor pentru serviciile oferite pe parcursul întregului proces. Pentru interviurile programate veți primi invitații oficiale, iar după încheierea cu succes a unui interviu veți primi contractul de muncă.

   Vizitați acum pagina noastră cu noutăți din lumea medicală germană pentru a fi la curent cu ultimele modificări pentru medicii care vor să profeseze în Germania!

Cursuri gratuite de limba germană!

Cursurile și cazarea în Germania sunt gratuite pentru candidații noștri.