Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate-Gerom Medical Jobs

 

Vă mulțumim pentru interesul față de compania noastră. Protecția datelor este de o importanță deosebită pentru managementul Gerom Medical Jobs. Utilizarea site-urilor web ale Gerom Medical Jobs este practic posibilă fără indicarea datelor personale. Cu toate acestea, în cazul în care o persoană afectată dorește să utilizeze serviciile speciale ale companiei noastre prin intermediul site-ului nostru, poate fi necesară prelucrarea datelor personale. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există niciun temei juridic pentru o astfel de prelucrare, în general căutăm acordul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane în cauză, trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu Regulamentul privind protecția datelor și în conformitate cu normele aplicabile normele de protecție a datelor specifice fiecărei țări Gerom Medical Jobs. Prin această politică de confidențialitate, compania noastră încearcă să informeze publicul cu privire la natura, scopul și scopul informațiilor personale pe care le colectăm, le folosim și le procesăm. Mai mult, persoanele vizate sunt informate cu privire la drepturile lor în conformitate cu această politică de confidențialitate.
În calitate de controlor, Gerom Medical Jobs a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura cea mai completă protecție posibilă a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiile de date bazate pe Internet pot avea, în general, găuri de securitate, astfel încât protecția absolută să nu poată fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană interesată este liberă să ne transmită date cu caracter personal în mod alternativ, de exemplu prin telefon.

 

1. Definiții

Politica de confidențialitate a Gerom Medical Jobs se bazează pe terminologia utilizată de Autoritatea Europeană de Reglementare și Reglementare în adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (DS-GVO). Politica noastră de confidențialitate ar trebui să fie ușor de citit și înțeleasă atât pentru public, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm în prealabil terminologia utilizată.
Folosim următorii termeni în această politică de confidențialitate, incluzând, dar fără a se limita la:
 a) Date personale
Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare "persoana vizată"). un individ este considerat a fi identificată, direct sau indirect, în special prin intermediul atribuire a unui identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, datele de locație, la un identificator online sau la unul sau mai multe caracteristici speciale, care reflectă fizice, fiziologice, identitatea genetică, mentală, economică, culturală sau socială a acestei persoane fizice poate fi identificată.
b) Persoana afectată
Persoana afectată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operator.
c) Prelucrarea
Prelucrarea fiecare operațiune efectuată cu sau fără ajutorul unor procese automatizate sau orice astfel de număr de proces asociat cu date personale, cum ar fi colectarea, colectarea, organizarea, aranjament, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, difuzare sau altă formă de furnizare, reconciliere sau asociere, restricționare, ștergere sau distrugere.
d) Limitarea prelucrării
Restricționarea procesării este marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării prelucrării ulterioare.
e) Profilarea
Profilarea este orice fel de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea informațiilor personale pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special aspecte legate de performanța locului de muncă, situația economică, sănătatea, Analiza sau prezicerea preferințelor, intereselor, fiabilității, comportamentului, locului sau relocalizării acelei persoane fizice.
f) Pseudonimie
Pseudonymization este prelucrarea datelor cu caracter personal într-un mod în care datele cu caracter personal nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect, fără ajutorul unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura că datele personale care nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.
g) Controler sau controler
Controlorul sau controlorul este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, organismul sau organismul care, singur sau în comun cu ceilalți, decide cu privire la scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt determinate de dreptul Uniunii sau de legislația statelor membre, operatorul sau criteriile specifice de desemnare a acestuia pot fi prevăzute în temeiul legislației Uniunii sau a legislației naționale.
h) Procesor
Procesorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.
i) Destinatar

Beneficiarul este o persoană fizică sau juridică, o agenție, o agenție sau o altă entitate căreia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o terță parte. Cu toate acestea, autoritățile care pot primi date cu caracter personal în conformitate cu legislația Uniunii sau cu legislația națională în legătură cu o anumită misiune nu sunt considerate beneficiari.

j) Terțe părți

În al treilea rând este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită și persoanele care sunt autorizate sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite să prelucreze datele cu caracter personal.

k) Consimțământul

Consimțământul este orice voluntar pentru cazul particular și livrate în mod neechivoc de expresia cunoștință de cauză date supuse voinței, sub forma unei declarații sau a unui alt act afirmativă de recunoscut, prin care se înțelege persoana care sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la este.

 

2. Numele și adresa operatorului

Persoana responsabilă în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, alte legi privind protecția datelor din statele membre ale Uniunii Europene și alte dispoziții de protecție a datelor sunt:

 

Personal Media Consulting

Cristian Popescu
Str. Renasterii 2
200187 Craiova
Romania

E-mail: info@job-medic.de
Site web: www.job-medic.de

 

3. Cookies

Site-urile web ale Gerom Medical Jobs folosesc cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate și stocate pe un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet.
Multe site-uri web și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir prin care paginile și serverele de Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să distingă browser-ul individual de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser web poate fi recunoscut și identificat de codul cookie unic.
Prin utilizarea cookie-urilor, Gerom Medical Jobs poate oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără cookie-uri.
Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în sensul utilizatorului. Cookie-urile ne permit, așa cum am menționat deja, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. Utilizatorul unui site care foloseste cookie-uri, de exemplu, nu are nevoie de fiecare dată când vizitați site-ul din nou intra accesul său, deoarece acesta este luat de pe Internet și stocate pe sistemul informatic al utilizatorului cookie. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături în magazinul online. Magazinul online își amintește elementele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtuale prin intermediul unui modul cookie.
Persoana vizată poate împiedica setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și astfel contrazice în mod permanent setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment printr-un browser de internet sau alte programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet obișnuite. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi pe deplin utilizabile.

 

4. Colectarea datelor și informațiilor generale

Site-ul web al Gerom Medical Jobs colectează o serie de date și informații generale de fiecare dată când site-ul este accesat de o persoană afectată sau de un sistem automat. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. poate fi detectată (1) Browser utilizate tipuri și versiuni, (2) sistemul de operare de la accesarea sistemului, (3), site-ul de la care un sistem de accesare a noastră web trece (așa-numitele referrer), (4), sub-site-uri care, la un sistem de accesare sunt conduse pe site-ul nostru, (5), data și ora accesului la site-ul, (6) o adresă de protocol de internet (adresa IP), (7) al furnizorului de servicii Internet al sistemului de accesare și (8) alte date și informații similare utilizate în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.
Atunci când utilizați aceste date și informații generale, Gerom Medical Jobs nu trage concluzii despre persoana în cauză. Această informație este mai degrabă necesară pentru a (1) să livreze conținutul site-ului nostru web corect, (2), pentru a îmbunătăți conținutul site-ului nostru și publicitatea acestora pentru a se asigura (3) funcționarea continuă a sistemelor noastre de tehnologia informației și tehnologia site-ului nostru, precum și ( 4) să furnizeze autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru aplicarea legii în cazul unui atac cibernetic. Aceste date anonime colectate și informații prin intermediul Gerom Medical Jobs, prin urmare, o parte analizate statistic și în continuare, cu scopul de a spori confidențialitatea și securitatea datelor în cadrul companiei noastre pentru a asigura în cele din urmă un nivel optim de protecție a ne procesa datele personale. Datele anonime ale fișierelor de jurnal de server sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de o persoană afectată.

 

5. Posibilități de contact prin intermediul site-ului

Site-ul Gerom Medical Jobs conține în conformitate cu dezvăluiri de drept, care permit contactarea rapidă electronică a companiei noastre precum și comunicarea directă cu noi, care include, de asemenea, o adresă generală a poștei electronice așa-numita (adresa de e-mail). În cazul în care o persoană afectată prin e-mail sau prin intermediul unui formular de contact contact cu primirea operatorului de date, informațiile personale furnizate de către persoana vizată sunt salvate automat. Astfel de date personale, transmise voluntar de către o persoană la operator, sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Nu există nicio divulgare a acestor date cu caracter personal unor terțe părți.
6. Ștergerea și blocarea rutină a datelor cu caracter personal
Operatorul de date prelucrate și stochează datele personale ale persoanei în cauză numai pentru perioada de timp necesară pentru a atinge scopul depozitării sau dacă acestea sunt permise de directivele europene și donatorilor de lege sau a altor parlamentarii din legi sau regulamente la care operatorul de date a fost prevăzută.
Elimină scopul depozitării sau prescrise de directivele europene și donatorilor de lege sau o altă perioadă de depozitare responsabilă legislator expiră, datele personale sunt blocate sau șterse în mod obișnuit și conform legislației în vigoare.

 

7. Drepturile persoanei în cauză

a) Dreptul la confirmare
Fiecare persoană are dreptul acordat de dreptul de directive și regulamente europene a donatorilor pentru a obține de la confirmarea operatorului de date pentru a stabili dacă acestea sunt prelucrate date cu caracter personal cu privire. Dacă o persoană afectată dorește să facă uz de acest drept de confirmare, poate contacta în orice moment un angajat al operatorului.
b) Dreptul la informație
Orice persoană implicată în prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de directivele europene și donatori reglementări pentru a obține, în orice moment de informații gratuite operatorilor de date cu privire la datele personale personale stocate și o copie a acestor informații. În plus, legiuitorul și autoritatea de reglementare europeană au furnizat persoanei vizate următoarele informații:
o scopurile procesării
o categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate
o destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal au fost dezvăluite sau nu dezvăluite, în special în destinatari din țări terțe sau organizații internaționale
o dacă este posibil, durata planificată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile pentru determinarea acestei durate
o existența unui drept de a corecta sau șterge datele cu caracter personal referitoare la el sau restricționarea prelucrării de către operator sau de dreptul de apel împotriva acestei procesări
o existența unui drept de apel la o autoritate de supraveghere
o dacă datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată: toate informațiile disponibile privind sursa datelor
o existența unei luare a deciziilor automatizate, inclusiv profile în conformitate cu articolul 22, alineatul 1 și 4 DS-OMG și - cel puțin în aceste cazuri - informații semnificative despre logica implicată și domeniul de aplicare și impactul dorit de o astfel de prelucrare pentru persoana în cauză
În plus, persoana vizată are dreptul de acces cu privire la faptul că datele cu caracter personal au fost transmise unei țări terțe sau unei organizații internaționale. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a obține informații privind garanțiile corespunzătoare în legătură cu transferul.
În cazul în care o parte interesată dorește să-și exercite acest drept la informație, acesta poate contacta în orice moment un angajat al operatorului.
c) dreptul la rectificare
Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a solicita corectarea imediată a datelor personale inexacte cu privire la acesta. În plus, persoana vizată are dreptul, ținând cont de scopul prelucrării, completarea datelor personale incomplete - la cerere - de asemenea, prin intermediul unei declarații suplimentare.
Dacă o persoană afectată dorește să-și exercite acest drept de rectificare, acesta poate, în orice moment, să contacteze un angajat al operatorului.
d) dreptul la anulare (dreptul de a fi uitat)
Orice persoană implicată în prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de politica și legislativul european să solicite persoanei care răspunde că datele cu caracter personal referitoare la acestea vor fi șterse imediat, cu excepția cazului în unul din următoarele motive se aplică și în măsura în care nu este necesară procesarea:
o Datele cu caracter personal au fost colectate sau prelucrate în alt mod în astfel de scopuri pentru care nu mai sunt necesare.
o Persoana în cauză retrage acordul pentru prelucrarea conform art. 6 alin. 1 litera a DS-OMG sau Art. 9 alin. 2 litera a DS-OMG a sprijinit, și există o lipsă de temei în alt mod legal pentru prelucrarea.
o Persoana în cauză, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. obiect 1 DS-OMG la prelucrarea, și nu există motive imperative legitime pentru prelucrare înainte, sau persoana care acționează în conformitate cu prevederile art. 21 alin. 2 DS-OMG opoziție prelucrarea.
o Datele cu caracter personal au fost procesate ilegal.
o Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini o obligație legală în temeiul legislației Uniunii sau a legislației naționale la care este supusă controlorul.
o Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în temeiul articolului 8 paragraful 1 DS-GVO.
Dacă oricare dintre motivele de mai sus se aplică și o persoană afectată dorește ștergerea datelor cu caracter personal stocate în cauza Gerom Medical Jobs, aceasta poate fi aceasta în orice moment al apelului la un angajat al operatorului de date. Angajatul companiei Gerom Medical Jobs va asigura că cererea de ștergere va fi îndeplinită imediat.
datele personale ale Gerom Medical Jobs au fost făcute publice și 17 alin. 1 DS-OMG compania noastra ca fiind responsabil în conformitate cu art. obligat să ștergerea datelor cu caracter personal, Gerom Medical Jobs se aplică ținând seama de tehnologia disponibilă și costul măsurilor de punere în aplicare corespunzătoare pentru a stabili o alta pentru operatorii de date care procesează datele personale publicate despre inclusiv tehnică a informat că persoana în cauză de la aceste alte pentru operatorul de date ștergerea tuturor verigilor la aceste date personale sau copii sau replici ale acestora cu excepția cazului în care este necesară prelucrarea datelor. Angajatul Gerom Medical Jobs va aranja măsurile necesare în cazuri individuale.
e) dreptul la restricționarea prelucrării
Orice persoană implicată în prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de directivele europene și donatorii reglementări să ceară limitarea prelucrării de către persoana responsabilă în cazul în care oricare dintre următoarele situații:
o Precizia datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată pentru o perioadă de timp care permite persoanei responsabile să verifice acuratețea datelor cu caracter personal.
o Prelucrarea este ilegală, persoana vizată refuză să șterge datele personale și solicită, în schimb, restricționarea utilizării datelor cu caracter personal.
o Administratorul nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar persoana vizată le cere să-și afirme, să-și exercite sau să-și apere drepturile.
o Persoana în cauză are obiecții față de prelucrarea conform art. Art. 21 paragraful 1 DS-GVO și nu este încă clar dacă motivele legitime ale persoanei responsabile sunt mai mari decât cele ale persoanei în cauză.
În cazul în care una dintre condițiile de mai sus este dată și o persoană interesată ar restricția datelor cu caracter personal stocate în Gerom Medical Jobs solicita, acestea pot, în acest scop, în orice moment al apelului la un angajat al operatorului de date. Membru de personal al Gerom Medical Jobs va restricționa restricția
 f) Transferabilitatea datelor
Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul conferit de directivele și regulamentele europene de a obține datele personale care îi sunt furnizate unui controlor de către persoana vizată într-un format structurat, comun și care poate fi citit de mașină. Ea are, de asemenea, să prezinte aceste date la o altă taxă, fără a fi împiedicată de către cei responsabili, care datele cu caracter personal au fost furnizate dreptul, cu condiția ca prelucrarea pe acordul conform prevederilor art. 6 alin. 1 litera a DS-OMG sau Art. 9 alin . 2, litera a DS-OMG sau pe un contract, în conformitate cu art. 6, alin. 1, litera b DS-OMG pe bază și a efectuat prelucrarea folosind proceduri automatizate, cu condiția ca prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini, care este în interesul public sau în exercitarea autorității publice, care a fost atribuită persoanei responsabile.
Mai mult, datele subiect 1 DS-OMG are în exercitarea dreptului lor la portabilitatea datelor în conformitate cu art. 20 alin. Pentru a obține datele cu caracter personal sunt transferate direct de la o taxă la o taxă diferită, în cazul în care acest lucru este fezabil tehnic și în cazul în care legea, acest lucru nu afectează drepturile și libertățile celorlalți.
Pentru a impune dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate, în orice moment, să contacteze un angajat al Gerom Medical Jobs.
g) Dreptul la obiect
Orice persoană implicată în prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de donator directive și regulamente europene, din motive care decurg din situația lor specifică, în orice moment la prelucrarea în ceea ce privește a datelor cu caracter personal, pe baza art. 6 alin. 1 lit. e sau DS-GVO are o obiecție. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții.
Gerom Medical Jobs nu mai prelucrează datele cu caracter personal în caz de contradicție, dacă nu putem dovedi motive întemeiate și legitime pentru prelucrare, mai importante decât interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate, sau prelucrarea este pentru constatarea, exercitarea sau Apărarea revendicărilor legale.
În cazul în care Gerom Medical Jobs procesează date cu caracter personal pentru a opera poștă directă, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal în scopul unei astfel de publicități. Acest lucru se aplică și profilării, în măsura în care este asociată cu o astfel de corespondență directă. Dacă persoana vizată obiectează Gerom Medical Jobs în scopuri de marketing direct, Gerom Medical Jobs nu va mai prelucrează datele personale în aceste scopuri.
În plus, persoana în cauză are dreptul, din motive care decurg din situația lor specifică, împotriva cărora au prelucrat științific cu Gerom Medical Jobs sau scopuri de cercetare istorică sau în scopuri statistice, în conformitate cu datele cu caracter personal Art. 89 alin în cauză. 1 DS OMG-uri să facă obiect, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru a îndeplini o sarcină de interes public.
Pentru a-și exercita dreptul de opoziție, persoana vizată poate contacta direct orice membru al personalului Gerom Medical Jobs sau un alt angajat. Persoana vizată este, de asemenea, liberă, în pofida utilizării serviciilor societății informaționale, prin derogare de la Directiva 2002/58 / CE, să își exercite dreptul de opoziție prin intermediul procedurilor automatizate care utilizează specificațiile tehnice.
h) decizii automate de la caz la caz, inclusiv profilare
Orice persoană implicată în prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de directivele europene și donatori regulamente, nu unul exclusiv pe prelucrarea automată - inclusiv profilare - să facă obiectul bazate pe decizii, care se desfășoară peste efect legal sau îl afectează într-un mod similar în mod semnificativ, cu excepția cazului în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operatorul sau (2) este permisă de legislația Uniunii sau a statului membru la care este supusă controlorul și că legislația prevede măsuri adecvate să protejeze drepturile și libertățile, precum și interesele legitime ale persoanei vizate sau (3) cu acordul expres al persoanei vizate.
În cazul în care decizia (1) pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și persoana responsabilă este necesară sau (2) se face cu acordul expres al individului, Gerom Medical Jobs va lua măsuri rezonabile pentru a proteja drepturile și libertățile, precum și interesele legitime ale persoanei vizate, inclusiv cel puțin dreptul de a obține intervenția unei persoane de către operator, să își exprime poziția și să conteste decizia.
Dacă persoana vizată dorește să solicite drepturi automate de luare a deciziilor, ea poate contacta în orice moment un angajat al operatorului.
 i) Dreptul de a revoca acordul privind protecția datelor
Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, în conformitate cu directiva europeană și cu autoritatea de reglementare, de a revoca în orice moment consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal.
În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite dreptul de a retrage consimțământul, aceasta poate, în orice moment, să contacteze un angajat al operatorului.

 

8. Protecția datelor în aplicații și în procesul de aplicare

Controlorul colectează și procesează datele personale ale solicitanților în scopul procesării procesului de solicitare. Prelucrarea poate fi efectuată și electronic. Acest lucru este valabil în special în cazul în care un solicitant prezintă documentele de cerere corespunzătoare către operatorul electronic prin mijloace electronice, de exemplu prin e-mail sau prin intermediul unui formular web disponibil pe site-ul internet. În cazul în care operatorul încheie un contract de muncă cu un solicitant, datele transmise vor fi stocate în sensul raportului de muncă în conformitate cu legea. Dacă nu este încheiat un contract de muncă cu candidatul de către operator, documentele de cerere vor fi șterse automat la două luni de la anunțarea deciziei de respingere, cu excepția cazului în care eliminarea exclude alte interese legitime ale operatorului. Un alt interes legitim în acest sens, de exemplu, o sarcină de probă într-o procedură în temeiul Legii generale privind egalitatea de tratament (AGG).

 

9. Politica de confidențialitate privind utilizarea și utilizarea Facebook

Controlorul are componente integrate ale companiei Facebook pe acest site web. Facebook este o rețea socială.
O rețea socială este un loc de întâlnire social bazat pe Internet, o comunitate online care permite în mod obișnuit utilizatorilor să comunice între ei și să interacționeze în spațiul virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru a face schimb de opinii și experiențe sau permite comunității Internet să furnizeze informații personale sau de afaceri. Facebook permite utilizatorilor de rețele sociale să creeze profiluri private, să încarce fotografii și să socializeze prin intermediul cererilor prietenilor.
Compania de operare a Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA. Persoanele responsabile de prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care o persoană afectată trăiește în afara SUA sau a Canadei, sunt Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlanda.
Fiecare vizită la una din paginile individuale ale acestui site, care este operată de controlor și pe care a fost integrată o componentă Facebook (plug-in Facebook), browserul de internet al sistemului informatic al persoanei în cauză, în mod automat de către Facebook Componenta provoacă o descărcare a reprezentării componentei Facebook corespunzătoare de pe Facebook. O prezentare generală a tuturor pluginurilor Facebook poate fi găsită la adresa https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=ro. Ca parte a acestui proces tehnic, Facebook primește informații despre care anume partea inferioară a site-ului nostru este vizitată de persoana în cauză.
În cazul în care persoana vizată este conectată simultan pe Facebook, Facebook recunoaște cu fiecare vizită pe site-ul nostru de către persoana vizată și pe întreaga durată a șederii respective pe site-ul nostru, care este partea inferioară specifică a site-ului nostru vizat de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Facebook și atribuite de Facebook pe contul Facebook al persoanei vizate. În cazul în care persoana în cauză activează unul dintre butoanele Facebook integrate pe site-ul nostru, de exemplu butonul "Caută" sau dacă persoana în cauză face un comentariu, Facebook alocă aceste informații contului de utilizator Facebook personal al persoanei în cauză și salvează aceste date personale .
Facebook primește întotdeauna informații prin componenta Facebook pe care persoana vizată a vizitat site-ul nostru dacă persoana vizată este conectată la Facebook în același timp cu accesarea site-ului nostru; acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana face clic pe componenta Facebook sau nu. Dacă un astfel de transfer al acestor informații către Facebook nu este dorit de persoana vizată, poate împiedica transferul prin deconectarea contului lor Facebook înainte de a apela site-ul nostru.
Politica de date publicată de Facebook, disponibilă la adresa https://de-de.facebook.com/about/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către Facebook. De asemenea, explică opțiunile pe care Facebook le oferă pentru a proteja confidențialitatea persoanei vizate. În plus, sunt disponibile diferite aplicații, care fac posibilă suprimarea transmiterii datelor pe Facebook. Astfel de aplicații pot fi utilizate de către persoana vizată pentru a suprima transmiterea datelor către Facebook.

 

10. Politica de confidențialitate pentru utilizarea și utilizarea WebAnalytics 1 & 1
   Acest site web utilizează 1 & 1 WebAnalytics, un serviciu de analiză web de 1 & 1 AG (1 & 1). 1 & 1 WebAnalytics folosește așa-numitele. „Cookies“, fișiere text care sunt stocate pe computer, pentru a analiza utilizarea site-ului.
   În 1 & 1 Webanalytics, datele sunt colectate exclusiv pentru evaluarea statistică și optimizarea tehnică a site-ului web:
   Lista datelor colectate:
• Referrer (site web vizitat anterior)
• Site-ul sau fișierul solicitat
• Tipul browserului și versiunea browserului
• Sistemul de operare folosit
• Tipul de dispozitiv folosit
• Timpul de acces
• Adresa IP în formă anonimă (utilizată numai pentru a determina locația accesului)
   Informațiile generate de cookie despre utilizarea acestui website (inclusiv adresa IP) este transmis la un server de 1 & 1 stocate acolo. 1 & 1 va folosi aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului, elaborarea de rapoarte privind activitatea website-ului pentru operatorii de site și furnizarea altor cu site-ul internet și servicii conexe. De asemenea, 1 & 1 poate transfera, de asemenea, aceste informații către terțe părți în cazul în care procesul cu excepția cazurilor prevăzute de lege sau de părți terțe astfel de date în numele 1 & 1.
  1 & 1 nu va asocia niciodată adresa IP cu alte date 1 & 1. Puteți preveni instalarea cookie-urilor prin setarea corespunzătoare a software-ului dvs. de browser; cu toate acestea, rețineți că în acest caz s-ar putea să nu reușiți să utilizați toate caracteristicile acestui site web în cea mai mare măsură. Prin folosirea acestui site sunteți de acord cu prelucrarea datelor despre tine de 1 & 1 în modul menționat mai sus și în scopul menționat mai sus.

 

11. Politica de confidențialitate pentru utilizarea și utilizarea LinkedIn

Controlorul are componente integrate de la LinkedIn Corporation pe acest site web. LinkedIn este o rețea socială bazată pe Internet, care permite utilizatorilor să se conecteze la contactele de afaceri existente și să facă contacte de afaceri noi. Peste 400 de milioane de persoane înregistrate utilizează LinkedIn în mai mult de 200 de țări. Acest lucru face LinkedIn în prezent cea mai mare platformă pentru contacte de afaceri și unul dintre cele mai vizitate site-uri web din lume.
Compania de operare a LinkedIn este LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, SUA. Politica de confidențialitate în afara Statelor Unite este tratată de LinkedIn Ireland, probleme de politică de confidențialitate, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda.
În fiecare votare site-ul nostru, care este echipat cu o componentă LinkedIn (LinkedIn plug-in), determină această componentă că browser-ul folosit de către persoana care descarcă o imagine corespunzătoare a componentei LinkedIn. Mai multe informații despre pluginurile LinkedIn pot fi găsite la adresa https://developer.linkedin.com/plugins. Ca parte a acestui proces tehnic, LinkedIn învață despre fundul specific al site-ului nostru vizitat de persoana afectată.
În cazul în care persoana este conectat simultan în LinkedIn, LinkedIn recunoaște cu fiecare apel site-ul nostru de către persoana în cauză și pe toată durata fiecărui rămâne pe site-ul nostru, ceea ce partea de jos concretă a site-ului nostru a vizitat persoana afectată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei LinkedIn și sunt conectate prin LinkedIn la contul LinkedIn al LinkedIn afectat. În cazul în care persoana afectată activează un buton LinkedIn integrat pe site-ul nostru, LinkedIn alocă aceste informații contului personal de utilizator LinkedIn și salvează aceste date personale.
LinkedIn primește întotdeauna informații prin intermediul componentei LinkedIn pe care persoana vizată a vizitat site-ul nostru dacă persoana în cauză este conectată simultan la LinkedIn în momentul accesării site-ului nostru; acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana face clic pe componenta LinkedIn sau nu. Dacă persoana afectată nu dorește să transmită aceste informații către LinkedIn, aceasta din urmă poate împiedica accesarea contului lor LinkedIn înainte de a vizita site-ul nostru.
LinkedIn oferă printre https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls posibilitatea de a e-mail prin mesaje, dezabona mesaje text și anunțuri direcționate, și de a gestiona setările pentru anunțuri. LinkedIn folosește de asemenea parteneri, cum ar fi Add, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua și Lotame care pot seta cookie-uri. Astfel de cookie-uri pot fi refuzate la adresa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Politica de confidențialitate a LinkedIn este disponibilă la adresa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Politica privind cookie-urile LinkedIn este disponibilă la adresa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

12. Politica de confidențialitate privind utilizarea și utilizarea Twitter-ului

Controlorul a integrat componente Twitter pe acest site web. Twitter este un serviciu de microblogging disponibil în mai multe limbi, în care utilizatorii pot posta și distribui așa-numitele tweets, care sunt limitate la 140 de caractere. Aceste mesaje scurte sunt disponibile pentru oricine, inclusiv pentru abonații non-Twitter. Tweets-urile sunt de asemenea afișate așa-numiților adepți ai respectivului utilizator. Următorii utilizatori sunt alți utilizatori Twitter care urmăresc tweeturile utilizatorilor. Twitter vă permite de asemenea să adresați un public larg prin intermediul hashtags, link-uri sau retweets.
Compania de operare Twitter este Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA.
Prin fiecare apel una dintre paginile individuale ale acestui website, care este operat de către operator și a fost pe care este integrat un component Twitter (buton Twitter), browser-ul Internet pe sistemul de tehnologia informației persoanei în cauză este în mod automat prin intermediul componentei Twitter respectiv cauzează descărcarea unei prezentări a componentei Twitter a Twitterului. Informații suplimentare despre butoanele Twitter sunt disponibile la adresa https://about.twitter.com/en/resources/buttons. Ca parte a acestui proces tehnic, Twitter primește informații despre ce subpagină specifică a site-ului nostru este vizitată de persoana în cauză. Scopul integrării componentei Twitter este de a permite utilizatorilor noștri să redistribuie conținutul acestui site, să promoveze acest site în lumea digitală și să crească numerele vizitatorilor noștri.
În cazul în care persoana este conectat în același timp pe Twitter, Twitter recunoaște cu fiecare apel site-ul nostru de către persoana în cauză și pe toată durata fiecărui rămâne pe site-ul nostru, ceea ce partea de jos concretă a site-ului nostru a vizitat persoana afectată. Aceste informații sunt colectate prin componenta Twitter și atribuite prin Twitter pe contul Twitter al persoanei afectate. În cazul în care persoana în cauză activează unul dintre butoanele Twitter integrate pe site-ul nostru, datele și informațiile transmise împreună cu acesta sunt atribuite contului personal de utilizator Twitter al persoanei în cauză și stocate și procesate de Twitter.
Twitter primește întotdeauna informații prin intermediul componentei Twitter pe care persoana vizată a vizitat site-ul nostru dacă persoana respectivă se conectează simultan la Twitter în momentul accesării site-ului nostru; acest lucru se întâmplă indiferent dacă subiectul face clic pe componenta Twitter sau nu. Dacă un astfel de transfer al acestor informații către Twitter nu este dorit de persoana în cauză, acesta poate preveni transferul prin deconectarea contului lor Twitter înainte de a apela site-ul nostru.
Politicile de confidențialitate aplicabile Twitter sunt disponibile la https://twitter.com/privacy?lang=en.

13. Politica de confidențialitate pentru utilizarea și utilizarea Xing
Controlerul are componente integrate de la Xing pe acest site. Xing este o rețea socială bazată pe Internet, care permite utilizatorilor să se conecteze la contactele de afaceri existente și să facă contacte de afaceri noi. Utilizatorii individuali pot crea un profil personal la Xing. Companiile pot, de exemplu, să creeze profiluri de companii sau să publice oferte de locuri de muncă pe Xing.
Compania de operare a Xing este XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germania.
Prin fiecare apel una din paginile individuale ale acestui website, care este operat de către operator și pe care o componentă Xing (Xing plug-in) este integrat, browser-ul Internet pe sistemul de tehnologia informației a persoanei în cauză este în mod automat prin Xing respectiv Componenta provoacă o reprezentare a componentei Xing corespunzătoare a Xing care urmează să fie descărcată. Mai multe informații despre pluginurile Xing pot fi găsite la adresa https://dev.xing.com/plugins. Ca parte a acestui proces tehnic, Xing este conștient de ce fund specific al site-ului nostru este vizitat de persoana în cauză.
În cazul în care persoana este conectat în același timp la Xing, Xing recunoaște cu fiecare apel site-ul nostru de către persoana în cauză și pe toată durata fiecărui rămâne pe site-ul nostru, ceea ce partea de jos concretă a site-ului nostru a vizitat persoana afectată. Aceste informații sunt colectate de către componenta Xing și de către Xing alocați contului Xing al persoanei în cauză. Operat persoana în cauză un integrat pe butoanele noastre site-ul Xing, cum ar fi butonul „Share“, Xing Xing atribuie aceste informații în contul personal de utilizator al persoanei în cauză și stochează astfel Daten.Xing personale primește întotdeauna prin componenta Xing informații pe care persoana vizată a vizitat site-ul nostru, în cazul în care persoana vizată este conectată simultan la Xing în momentul accesării site-ului nostru web; acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana afectată face clic pe componenta Xing. În cazul în care o astfel de transmitere a acestor informații către Xing de la persoana în cauză nu a dorit, acest lucru poate preveni transmiterea prin faptul că acestea sunt publicate de Xing, înainte de un apel la site-ul nostru din contul Xing politica de confidențialitate ausloggt.Die, care la https: // www .xing.com / confidențialitate, furnizați informații cu privire la colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către Xing. În plus, Xing a trimis notificări privind confidențialitatea pentru butonul Share XING la adresa https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

14. Temeiul juridic al prelucrării

Art. 6 lit. Un DS-GMO servește companiei noastre ca bază legală pentru operațiunile de procesare în care obținem consimțământul pentru un anumit scop de procesare. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a îndeplini un contract, partea contractantă este persoana necesară, așa cum este cazul cu operațiunile care sunt necesare pentru o livrare de bunuri sau furnizarea oricărui alt serviciu sau cont de prelucrare, prelucrarea se bazează pe Art. 6 lit. b DS-OMG. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare care sunt necesare pentru efectuarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazurile de anchete privind produsele sau serviciile noastre. Dacă societatea noastră este supusă unei obligații legale care impune prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe articolul 6 I lit. c DS-OMG. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acest lucru ar fi cazul în care un vizitator va fi rănit în compania noastră și apoi numele, vârsta lui, datele sale de asigurări de sănătate sau alte informații vitale pentru un medic, spital sau alte părți terțe ar trebui să fie trecut. Apoi, prelucrarea se va baza pe Art. 6 I lit. d DS-GMO se bazează. În cele din urmă, operațiunile de procesare ar putea fi bazate pe Art. 6 I lit. f DS-OMG-urile se bazează. Pe această bază operațiuni juridice de prelucrare pe baza care nu sunt acoperite de oricare dintre temeiurile juridice menționate anterior, atunci când prelucrarea pentru a proteja un interes legitim al companiei noastre sau a unei terțe părți este necesară decât dacă depășesc interesele pentru drepturile și libertățile persoanei vizate fundamentale. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt permise în special pentru noi deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. În această privință, aceasta a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47 a doua teză, DS-BER).
15. Interesele autorizate în prelucrare care sunt urmărite de operator sau de o terță parte
Este prelucrarea datelor cu caracter personal pe baza articolului 6 I lit. f DS-GMO este interesul nostru legitim în desfășurarea activității noastre în beneficiul tuturor angajaților și acționarilor noștri.
16. Durata pentru care sunt stocate datele cu caracter personal
Criteriul pentru durata de stocare a datelor cu caracter personal este respectiva perioadă de păstrare legală. După data limită, datele corespunzătoare vor fi șterse în mod obișnuit, în cazul în care acestea nu mai sunt obligate să îndeplinească contractul sau să inițieze un contract.

15. Dispoziții legale sau contractuale privind furnizarea de date cu caracter personal; Necesitatea încheierii contractului; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; consecințele posibile ale neautorizării
Clarăm că furnizarea de informații cu caracter personal este în parte impusă de lege (cum ar fi reglementările fiscale) sau poate rezulta din aranjamente contractuale (cum ar fi detaliile contractorului). Ocazional, poate fi necesar să se încheie un contract prin care o persoană afectată ne furnizează date cu caracter personal care trebuie prelucrate ulterior de noi. De exemplu, persoana vizată este obligată să ne furnizeze informații personale atunci când compania noastră încheie un contract cu ea. Neprezentarea datelor cu caracter personal ar însemna că contractul cu persoana în cauză nu putea fi închis. Înainte ca datele personale să fie furnizate de persoana în cauză, persoana în cauză trebuie să contacteze unul dintre angajații noștri. Angajații noștri șterge cazurile individuale afectate, de asemenea, dacă furnizarea de date cu caracter personal prevăzute de lege sau de contract sau este necesar pentru contractul în cazul în care există o obligație de a furniza datele personale, și ce consecințe ar eșecul de a furniza informații cu caracter personal.

16. Durata pentru care sunt stocate datele cu caracter personal
   Criteriul pentru durata de stocare a datelor cu caracter personal este respectiva perioadă de păstrare legală. După data limită, datele corespunzătoare vor fi șterse în mod obișnuit, în cazul în care acestea nu mai sunt obligate să îndeplinească contractul sau să inițieze un contract.
 

17. Existența unui proces decizional automat
În calitate de companie responsabilă, ne abținem de la luarea automată a deciziilor sau de profilare.
Această declarație de confidențialitate a fost reciclat prin generatorul de confidențialitate Explicație al Asociației Germane pentru DGD Data GmbH, care funcționează ca un comisar extern de protecție a datelor din Hamburg, în cooperare cu RC GmbH, care a folosit calculatoarele și firma de avocatură WILDE BEUGER SOLMECKE | Avocații au creat.

18. Criptare SSL
    Acest site utilizează criptarea SSL din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea de conținut sensibil, cum ar fi solicitările pe care ni le trimiteți ca operator de site. O conexiune criptată, recunoașteți faptul că bara de adrese a browserului de „http: //“ pentru a alterneaza și pictograma lacăt în linia browser-ului „https: //“.
  Dacă este activată criptarea SSL, datele trimise de dvs. nu pot fi citite de terți.

19. Persoane minore
 
Protecția datelor copiilor este foarte importantă, în special în domeniul online. Site-ul web nu este conceput și destinat copiilor. Utilizarea serviciilor noastre de către minori este permisă numai cu acordul sau autorizarea prealabilă a unui părinte sau tutore. Nu colectăm cu bună știință informații personale de la minori. Dacă un părinte sau un tutore legal află că copilul său ne-a furnizat informații personale fără consimțământul lor, ne puteți contacta la adresa info@mymed-job.de.

20. Actualizări sau modificări la această politică de confidențialitate
  Ne rezervăm dreptul de a modifica sau revizui această politică de confidențialitate din când în când. Veți găsi data versiunii curente la "Ultimul schimbat". Utilizarea continuă a Platformei după publicarea unor astfel de modificări pe site-ul nostru reprezintă acordul dvs. cu privire la astfel de modificări aduse Politicii de confidențialitate și constituie acceptarea de către dvs. a obligației de a respecta termenii modificați.

21. Cum să ne contactați
  Dacă aveți întrebări generale despre site-ul web, informațiile pe care le colectăm despre dvs. sau despre utilizarea acestor informații, contactați-ne la adresa info@job-medic.com.

Personal Media Consulting

Cristian Popescu
Str. Renasterii 2
200187 Craiova
Romania

E-mail: info@job-medic.de
Site web: www.job-medic.de

 


Modificat ultima data la 24.05.2018